تاثیر نمره منفی در آزمون

0
200
نمره منفی

تاثیر پاسخ های نادرست این است که هر ۳ پاسخ غلط ،یک پاسخ درست را از بین می برد و درصد پاسخ گویی به سوالات را پایین می کشد.

نمره منفی در کنکور - اگر در کنکور هیچ تستی نزنیم - تاثیر درصد صفر در کنکور

در سیستم جدید نمره دهی فرمول درصد نمره خام داوطلب به صورت زیر محاسبه می گردد:
(صحیح جوابهای تعداد×۳-غلط جوابهای تعداد)/(سوالات کل تعداد×۳ ) ×۱۰۰=نمره

هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد و اگر سوالی بدون پاسخ باشد نمره مثبت یا منفی ندارد. به خاطر همین سیستم نمره دهی است که گاهی داوطلبان خوبمان نمره خامشان کم می شود.

حالت اول، اگر کلا سوال را بلد نیستید یا روی بیشتر گزینه ها شک دارید، یا شانسی یکی از گزینه ها را انتخاب می کنید یا به سوال جواب نمی دهید.

در حالت اول بهترین راه پاسخ ندادن به سوال می باشد. چون احتمال درست بودن جواب ۱/۴ است. پس بهترین گزینه پاسخ ندادن به این دسته از سوالات می باشد.

حالت دوم ،زمانی است که شما رو دو تا گزینه شک دارید و دو تا دیگر را با یقین حذف می کنید در حالت دوم بهترین راه انتخاب منطقی ترین جواب از بین دو گزینه می باشد.

راهکار های پیشنهادی برای جلوگیری از گرفتن درصد منفی
  • تا حد امکان از زدن جواب های نامطمئن پرهیز کنید.

زدن یک نمره منفی در کنکور ممکن است رتبه را شما بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تعییر دهد.

اگر در تستی هیچ یک از گزینه ها را نتوانستید حذف کنید و به طور شانسی بخواهید به آن پاسخ دهید، براساس قانون احتمالات، برای این که به جواب درست رسیده باشید، شانس بسیار کمی محسوب می شود.

بنابراین بهتر است، به این تست پاسخ ندهید و به سراغ تست بعدی بروید.

اگر در تستی با توجه به معلومات و دانش تان توانستید یک گزینه را حذف کنید و بخواهید بین سه گزینه باقی مانده به طور شانسی، یکی را انتخاب کنید، احتمال انتخاب گزینه درست، ۳/۱ می باشد. یعنی حدود ۳۳ درصد بهتر است به چنین تستی نیز پاسخ ندهید.

  • دقت به سوالات کنکور و توجه به نکات انحرافی در این سوالات

تمام سوالات کنکور به صورت چهار گزینه ای می باشد، بنابراین داوطلب عزیز باید به صورت سوال دقت کرده و گزینه ای را بزند که سوال از او خواسته است.

اگر داوطلب عجله نماید و صورت سوال را با دقت نخواند سریعا گزینه ای را علامت میزند که غلط می باشد. بنایراین صورت سوال را به طور صحیح و کامل مطالعه نمائید.

  • عدم توجه به سطح دشواری و سختی آزمون

اگر کنکور سخت است پس این سختی برای همه می باشد. لازم نیست نگران باشید. بسیاری از داوطلبان در سر جلسه کنکور به همین علت استرس گرفته و دچار آشفتگی ذهنی شده اند.

بنابراین با حالت مضطرب به سوالاتی هم که بلد نیستند جواب می دهند و نتیجه این کار، گرفتن نمره منفی می شود.

  •  نداشتن وسواس به جواب دادن به همه سوالات کنکور

قرار نیست که به همه سوالات کنکور پاسخ دهید. نفرات برتر کنکور هم همچین ذهنیتی ندارند. پس بهتر است بجای اینکه به تمام سوالات کنکور پاسخ دهید، تمرکز و وقت تون روی سوالاتی که بزارید که هم تسلط دارید و هم براتون آشنا هست.

  • انتخاب نکردن هیچ گزینه ای بصورت شانسی

احتمال شانسی زدن یک تست و صحیح بودنش تقریبا صفره. یعنی اگر به نیت شانسی قبول شدن میایید کنکور بدید نباید انتظار رتبه حتی زیر ده هزار داشته باشید.

پس شانسی زدن گزینه ها را رها کنید و تمرکز تون را روی سوالاتی بزارید که تمرین و تکرار داشته اید و براتون آشنا است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید