مجموعه اساتید و مشاوران

۱- آقای دکتر هزاوه ای

مدیر موسسه

 •  مدیر موسسه آرمان
 • سالها سابقه مشاوره کنکورهای سراسری
 • طراح سوالات قلم چی
 • مدرس دانشگاه البرز
 • مشاوره رتبه های برتر
 • مشاور موسسات آموزشی

۲- آقای دکتر طالبی

دکتر طالبی

 • دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران
 • رتبه برتر کنکور سراسری
 • مشاور برتر قلم چی
 • مدرس زیست شناسی کنکور

۳- آقای دکتر احمدی 

احمدی

 • دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • رتبه برتر کنکور سراسری
 • مشاور برتر موسسات کنکور
 • مدرس رتبه های دورقمی و سه رقمی

درحال تکمیل…….